تلاش دولت و مجلس برای کاهش قیمت مسکن؛ آیا قیمت مسکن ارزان می شود؟

وی با بیان این که قیمت گذاری و تصدی‌گری در جریان قانون جهش تولید مسکن موضوعیتی ندارد بیان داشت: از این رو تسهیل‌گری برای کاهش قیمت مسکن باید مدنظر دولت قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات