وضعیت فاضلاب شهرک های حاشیه شیراز بسیار نامناسب است

وضعیت فاضلاب شهرک های حاشیه شیراز بسیار نامناسب است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات