دردسرهای حباب زدگی در بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ در ایالات متحده آمریکا از بازار مسکن آغاز شد، و دیگر کشورهای توسعه یافته را هم درگیر کرد، نشان دهنده شکست تمام عیار تئوری‌های اقتصادی در پیش بینی بحران‌های از این دست بود. دلایل مختلفی برای شکل گیری حباب در بازار مسکن ارائه شده است. محققین در این استدلال‌ها می‌گویند بانک‌های مرکزی در دوره پیش از سقوط قیمت مسکن در سال ۲۰۰۷ نرخ‌های بهره را در سطوح بسیار پایین حفظ کرده بودند و این باعث افزایش مصنوعی تقاضا برای وام‌های رهنی ارزان شده و در نهایت حباب مسکن را ایجاد کرده است. و در نهایت در دسته دوم، محققین باور دارند حباب زدگی در بازار مسکن در سال ۲۰۰۷ ناشی از سمت عرضه بوده است و به دلیل مقررات زدایی زیاد از بازار تامین مالی رهنی بود که ایجاد شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات