پرداخت غیرقانونی ۶۶ میلیارد تومان به "شرکت ترکیه ای"! حساب متقاضیان مسکن ملی خالی شد

مطابق آمار هنوز هیچکدام از پروژه طرح اقدام ملی شهر جدید پرند به مرحله سفتکاری نرسیده‌اند و بیشترین پیشرفت فیزیکی با ۱۷. در مجموع ۷۰۰۸ واحد طرح ملی مسکن شهر پرند حدود ۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای هیچکدام از پروژه‌ها پروانه ساختمانی دریافت نشده است. در حالی چشم‌انداز روشنی برای واحدهای طرح ملی مسکن پرند قابل تصور نیست که با مجوز شرکت عمران این شهر و در اقدامی عجیب حدود ۶۶ میلیارد تومان از آورده متقاضیان را به حساب شرکت ترکیه‌ای کوزو واریز شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات