وزیر اقتصاد ترکمنستان هفته بعد به دیدار رستم قاسمی دیدار می آید

وزیر اقتصاد ترکمنستان هفته بعد به دیدار رستم قاسمی دیدار می آید

کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان بعد از ۲ سال وقفه هفته آینده در تهران برگزار می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات