سرپرست حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز منصوب شد

سرپرست حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات