پایش و اسکن ۴۲۰۰ کیلومتر از وضعیت روسازی معابر اصلی شهر تهران

پایش و اسکن ۴۲۰۰ کیلومتر از وضعیت روسازی معابر اصلی شهر تهران

کیانپور اضافه کرد: در ادامه انجام خدمات فنی و مهندسی و همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزه فعالیت‌های خدمات مشاوره و ارزیابی وضعیت روسازی‌های معابر کلان شهر تهران، قرارداد فاز سوم برداشت مکانیزه و پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگه‌داری معابر بزرگرا‌هی شهر تهران (Tehran PMS ۱۴۰۰)، امسال مابین سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اجرایی شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات