بهره‌برداری از یک مسیر مستقیم هوایی در ماه نوامبر/ اثبات قدرت و جایگاه کنترلرهای ترافیک هوایی ایران پس از بسته شدن قلمرو هوایی کویت و افغانستان

بهره‌برداری از یک مسیر مستقیم هوایی در ماه نوامبر/ اثبات قدرت و جایگاه کنترلرهای ترافیک هوایی ایران پس از بسته شدن قلمرو هوایی کویت و افغانستان

بعد از سانحه اوکراین در قلمرو هوایی ایران و وجود نوتام‌های امنیتی بر روی فضای کشور، تلاش‌های زیادی برای جذب ترافیک هوایی انجام شد و نتیجه این تلاش‌ها در بخش‌های مختلف باعث شد ترافیک هوایی کشور از ۲۰۰ پرواز به بیش از ۴۵۰ پرواز عبوری برسد، این در حالی است که تعداد پروازهای داخلی در کشور نیز در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پرواز در روز بوده که با در نظر گرفتن پروازهای نشست‌و‌برخاست بین المللی تعداد پروازها در روز بیش از ۱۲۰۰ پرواز است. با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات فعلی و نیروی انسانی موجود، با عنایت به ظرفیت سازی انجام شده در قلمرو هوایی (مسیرهای موازی و مستقیم) کشور، می‌توان به ۱۸۰۰ پرواز در روز با برنامه‌ریزی و استفاده از نیروی انسانی موجود در شیفت‌های مضاعف به صورت ایمن خدمات ترافیک هوایی ارائه کرد. با توجه به‌ اینکه شغل مراقبت پرواز یا کنترلر ترافیک هوایی جزو مشاغل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات