بحران بازار اجاره چگونه حل خواهد شد؟

اما حالا دولت سیزدهم قصد دارد برای کنترل بازار اجاره بها، ساخت ۱۵۰ هزار واحدی خانه‌های استیجاری را کلید بزند. اما بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند گرچه این طرح می‌تواند مسیر را برای حرفه‌ای شدن بازار اجاره بها باز کند، اما حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. این در حالی است که تقاضای سکونت در فضای شهری بیش از حومه است و دولت با سیاست مالیات گیری از خانه‌های خالی می‌تواند در کوتاه مدت عرضه مسکن به بازار اجاره بها را افزایش دهد. با این حال به نظر می‌رسد که بحران اجاره مسکن با دو ابزار مالیات گیری از خانه‌های خالی و ساخت و عرضه مسکن حل می‌شود. در چنین شرایطی اگر دولت سیزدهم بتواند به شکل همزمان مالیات ستانی از خانه‌های خالی و ساخت مسکن ملی و مسکن اجاره‌ای را به سرانجام برساند، احتمالا بازار اجاره مسکن در سال بعد با رکود مواجه خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات