امکان جایگزینی واحدهای اقدام ملی با طرح جهش تولید مسکن وجود دارد؟

امکان جایگزینی واحدهای اقدام ملی با طرح جهش تولید مسکن وجود دارد؟

امکان جایگزینی واحدهای اقدام ملی با طرح جهش تولید مسکن وجود دارد؟ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص امکان جایگزینی واحدهای مسکن مهر و اقدام ملی با طرح جدید جهش تولید مسکن توضیحاتی داد. ، محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام تسهیلات و امتیازاتی که در طرح جهش تولید مسکن وجود داشته باشد مشمول طرح اقدام ملی هم می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیشنهادی خدمت شورای عالی مسکن ارائه دادیم که واحدهای باقی مانده مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن، مشمول طرح جدید دولت شوند و با توجه به رویکردی که وجود دارد حتما مصوب می‌شود.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات