متقاضیان پرداخت عوارض تا پنج آبان مشمول تخفیف ۳۰ درصدی می شوند

متقاضیان پرداخت عوارض تا پنج آبان مشمول تخفیف ۳۰ درصدی می شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات