اعضای شورای اسلامی شهر سلماس با شهردار ارومیه دیدار کرد

اعضای شورای اسلامی شهر سلماس با حضور در دفتر شهرداری با شهردار ارومیه دیدار کرد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ اعضای شورای اسلامی شهر سلماس با حضور در دفتر شهرداری با دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه دیدار کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات