سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز منصوب شد

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات