مبارزه با فساد و اشرافی‌گری مورد تاکید رئیس‌جمهوری است

مبارزه با فساد و اشرافی‌گری مورد تاکید رئیس‌جمهوری است

اردبیل اردبیل - ایرنا - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مبارزه با فساد ، جلوگیری از ریخت و پاش‌ و اشرافی‌گری از تاکیدات رئیس جمهوری است و باید در اجرای آن جدیت شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات