راز نرمش شهرداری مقابل بدهکاران؛ علت احتیاط مدیریت شهری مقابل دولت و ملاکان بزرگ چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که «نقطه ضعف» مدیریت شهری مقابل ملاکان حقوقی باعث شده تا درباره حقوق شهر توسط سه گروه از آنها با بی‌تفاوتی رفتار شود. «دولت» نخستین بدهکار شهر است که سهم چهار درصدی شهر از مالیات ارزش افزوده را نمی‌پردازد یا در بهترین حالت این سهم حدود ۶‌ هزار میلیارد تومانی را در موعد مقرر که نیاز شهر است، به حساب شهرداری تهران واریز نمی‌کند و مدیریت شهری را در وصول مطالباتش از نهادهای دولتی زیر فشار قرار می‌دهد؛ ماجرایی که در طول دوره‌های مختلف مدیریت شهری حتی با وجود رویکردهای همسو در دولت و شهرداری، محل اختلاف بوده است تا رقم مذکور وقتی مورد نیاز شهر است به حساب شهرداری واریز نشود و وقتی پرداخت شود که دیگر ارزش واقعی اش را ندارد. بانک‌ها دومین بدهکار شهر هستند که با توجه به بدهی حداقل ۵۰ هزار میلیاردی شهرداری از قبل دریافت تسهیلات - که ماهانه حدود ۵۰۰ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات