متولی مسکن از قانون جهش تولید جلو زد

به گزارش اخبار ساختمان، دولت در روز چهارشنبه گذشته کلنگ احداث چهار هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال را در استان اردبیل در حالی به زمین زد که هم در قانون جهش تولید و هم در اظهارات متولی مسکن اعلام شده است عملیات ساخت در قالب این طرح بعد از نیازسنجی دقیق از میزان تقاضای موثر برای این واحدها آغاز خواهد شد. در واقع یک برداشت مهم از این ماده قانونی که برداشت متعارف است آن است که متولی بخش مسکن باید ابتدا اقدام به نیازسنجی دقیق نسبت به میزان تقاضای مسکن در هر کدام از شهرهای کشور برای اجرای این طرح کرده سپس ساخت واحدها را آغاز کند. این در حالی است که متولی مسکن بارها اعلام کرده است ابتدا باید نیازسنجی دقیقی از تقاضای موثر در هر شهر و استان به عمل آمده و سپس اقدام برای ساخت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات