افزایش 74 درصدی تعداد روزهای ناسالم در کلان شهر اصفهان

افزایش 74 درصدی تعداد روزهای ناسالم در کلان شهر اصفهان

تعداد روزهای ناسالم شهر اصفهان در 7 ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 74 درصد افزایش داشته است .

ر ئیس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان «پارما» اظهار داشت: در 7 ماهه اول سال 1400 نسبت به زمان مشابه در سال 99 تعداد روزهای ناسالم شهر اصفهان 74 درصد افزایش داشته است.

بابک صادقیان در این باره افزود: شهر اصفهان در 7 ماه اول سال گذشته 4 روز هوای پاک داشته در حالی که در سال جاری هیچ روز پاکی را تجربه نکرده است.طی همین زمان در سال 99 نیز 170 روز سالم داشته ایم که در سال 1400 به 143 کاهش یافته است و همچنین در سال 99 تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس 41 روز و در سال جاری این تعداد به 70 روز افزایش یافته است، و نیز تعداد روزهای ناسالم برای عموم 1 روز بوده در حالی که در سال جاری 3 روز بوده است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان در تحلیل این وضعیت گفت: کلان شهر اصفهان با 72 میلیمتر بارش در سال زراعی 1400 - 99 در جایگاه خشکترین کلان شهر کشور قرار گرفت . با کاهش محسوس نزولات جوی در مدت زمان یادشده ،رطوبت سطحی خاک به حداقل رسیده وعلاوه بر فعال شدن کانون های گردو غبار داخل استان ، بخشی از اراضی کشاورزی نیز به دلیل عدم وجود آب کافی و عدم کشت محصولات زراعی تبدیل به کانون های تولید گردغبار شده و باعث تشدید آلودگی هوا در اصفهان شد.

صادقیان در خصوص عوامل تشدید کننده این وضعیت گفت: اثر مخرب فعالیتهای غیر اصولی واحدهای صنعتی و معدنی بویژه واحدهای سنتی تولید آجر ، گچ و... ،در بطن کانون های بحرانی فرسایش بادی مجاور کلان شهر اصفهان نیز در این میان مزید بر علت بوده تا در 7 ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 99 شاهد افزایش 74 درصدی روزهای ناسالم در این شهر تاریخی باشیم.

وی در پایان گفت: متأسفانه طی سال های 98 و 99 هوای کلان شهر اصفهان رکوردار آلوده ترین هوا ناشی از فعالیت انسان ساخت در سطح کشور بوده است و این در حالی است که با پیش بینی انجام شده به دلیل کاهش فعالیت های جوی در پاییز و زمستان سال جاری شرایط بسیار سخت و نگران کننده ای برای کیفیت هوای منطقه مرکزی استان بویژه شهر اصفهان انتظار می رود .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات