بازدید معاونت عمرانی استانداری خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از سطح شهر خرمشهر

بازدید معاونت عمرانی استانداری خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از سطح شهر خرمشهر

بازدید معاونت عمرانی استانداری خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از سطح شهر خرمشهر

صبح روز جمعه ۳۰ مهرماه عبیات معاونت عمرانی ....

يکشنبه ٢ آبان ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات