روند اجرایی پروژه پارک بزرگ آبی شیراز ادامه خواهد یافت

روند اجرایی پروژه پارک بزرگ آبی شیراز ادامه خواهد یافت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات