شفاف سازی اقدامات با الکترونیکی شدن مناقصات

شفاف سازی اقدامات با الکترونیکی شدن مناقصات

به گزارش شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ابراهیمی در خصوص سامانه‌های موجود در روند برگزاری مناقصه‌ها توضیح داد و گفت: ‌ سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس setadiran.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات