چرا وقوع زلزله در مازندران خطرناک است؟

این پژوهشگر دکترای معماری با بیان اینکه در ایران تقریبا هرپنج سال، یک زلزله با بزرگی بیش از پنج ریشتر با تلفات جانی و خسارات مالی بالا رخ می‌دهد، تصریح کرد: گستردگی تلفات و خسارات مالی و جانی ناشی از این سوانح در ساختمان‌ها نشان می‌دهد استحکام و مقاوم سازی ساخت و سازها باید در برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های مسئولان اجرایی از اولویت ویژه برخوردار باشد و به آن توجه ویژه‌تری صورت گیرد. این دکترای معماری با بیان اینکه بازسازی می‌تواند دارای ابعاد فیزیکی قابل رویت و نیز دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی باشد که بازتوانی نامیده می‌شود، یادآور شد: طرحهای بازتوانی مناطق آسیب دیده از زلزله شامل بازسازی فیزیکی و ساماندهی اجتماعی و روانی است که مستلزم در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ملاحظات ویژه در تمامی فرآیندهایی است که پس از وقوع زلزله و به منظور بازگردانی شرایط به وضعیت عادی صورت می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات