بیست و پنجمین نشست کمیته هماهنگی هواشناسی–آبشناسی دریای خزر (CASPCOM) برگزار شد

بیست و پنجمین نشست کمیته هماهنگی هواشناسی–آبشناسی دریای خزر (CASPCOM) برگزار شد

تاجبخش افزود: به این منظور بیست و پنجمین نشست کپسکام برگزار شده است و همچنین از تاریخ ۲۷ تا ۲۸ اکتبر نشست علمی تغییرات اقلیمی دریای خزر برای توجه بیشتر به این منطقه مهم برگزار خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات