اصلاح ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران

اصلاح ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران

بر این اساس اعلام شد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ باتوجه‌به پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ کمیته فنی شماره (۴) شورای عالی، متن اصلاحی ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۹ شورای عالی) را به شرح زیر تصویب کرد:

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات