هشدار به بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن؛ بخش مسکن دوباره جان خواهد گرفت

به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صف صحن است تا تولید مسکن اتفاق بیفتد که همزمان پس از آن تقاضای سرمایه خنثی می‌شود و دوباره می‌تواند باعث تثبیت قیمت مسکن شود. در قانون جهش تولید مسکن همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند، زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و برای این موضوع ضمانت اجرایی هم تعیین شده است. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی را در نظر گرفته که در قانون قبلی نبوده است، ادامه داد: دستگاه‌ها باید ظرف دو ماه زمین هایشان را به نام دولت و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، لذا به استان‌های مختلف نامه زده‌ایم تا زمین هایشان را معرفی کنند. با توجه به اینکه فرآیند ساخت مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات