شفافیت، عدالت و کارآمدی اصول ساختار اداری در دولت مردمی است/ لزوم نهادینه و جاری شدن پیوست عدالت در همه فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی

شفافیت، عدالت و کارآمدی اصول ساختار اداری در دولت مردمی است/ لزوم نهادینه و جاری شدن پیوست عدالت در همه فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی

، امین کیانی، سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با اشاره به اینکه همراهی سازمانی در دولت ایران قوی بر چند اصل استوار است، گفت: اولین اصل برای خدمت در نظام اداری کشور توجه به شفافیت است. کیانی گفت: اگر شفافیت باشد توانمندی افراد و چالش‌ها و ضعف‌های سازمان مشخص می‌شود در یک نظام شفاف ارتقای افراد نیازمند دیگر با بازی‌های پشت پرده نیست و افراد می‌توانند با عملکرد و کارآمدی خود و با استفاده از ساختار امتیازبندی شفاف سازمان رشد و ارتقا پیدا کنند. این باید مدنظر قرار بگیرد که اصل اول در وزارتخانه و مرکز ارتباطات شفافیت و پاسخگویی به مردم است. سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی کارآمدی را اصل دیگر نظام اداری دانست و گفت: در ساختار اداری نیاز به حوزه تخصصی آکادمیک و تجربی داریم که خروجی آن کارآمدی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات