متروی شیراز از ساعت ۶ تا ۹ صبح چهارشنبه پنجم آبان رایگان شد

متروی شیراز از ساعت ۶ تا ۹ صبح چهارشنبه پنجم آبان رایگان شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات