رایگان بودن متروی شیراز تا ساعت ۱۵ چهارشنبه پنجم آبان تمدید شد

رایگان بودن متروی شیراز تا ساعت ۱۵ چهارشنبه پنجم آبان تمدید شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات