۱۵۰۰ کیلومتر- خط، شاخص بین المللی ناهمواری (IRI) راه در کشور ارزیابی شد

۱۵۰۰ کیلومتر- خط، شاخص بین المللی ناهمواری (IRI) راه در کشور ارزیابی شد

وی ادامه داد: در این راستا، دفتر مهندسین مشاور شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، طی ماه‌های گذشته، با بکارگیری دو دستگاه RSP ۲ لیرزی، مبادرت به ارزیابی شاخص بین‌المللی ناهمواری در ۹ پروژه روسازی آسفالتی جدید احداث شده در سطح راه‌های کشور کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات