معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده/ هزینه حمل کاهش پیدا می کند

معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده/ هزینه حمل کاهش پیدا می کند

وی درخصوص ناوگان خودمالکی نیز اظهار داشت: از مجموع ۵۰۰ میلیون تن کالای جابجا شده در طی سال، حدود سه درصد توسط ناوگان مربوط به شرکت‌های حمل و نقل جابجا می‌شود که پیش از این با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۱۳ درصد پرداخت می‌شد و با تصویب قانون جدید و حذف مبلغ ارزش افزوده، این رقم به ۹ درصد کاهش می‌یابد. تیموری افزود: درخصوص ۴۵ درصد باری که توسط ناوگان خودمالکی معادل ۲۲۴ میلیون تن در سال حمل می‌شد، قبلا ۴ درصد عوارض پایانه و حدود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شد که در حال حاضر مجموع این رقم از ۵ درصد به ۹ درصد افزایش می‌یابد که طی هماهنگی با انجمن‌های صنفی و صنوف کارفرمایی حمل و نقل کالا در صدد ایجاد تغییراتی در کمیسیون شرکت‌های حمل و نقل و حل و فصل این موضوع هستیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات