سرفصل برنامه‌هاي كلان مديريت بار با استفاده از كنتورهاي هوشمند ابلاغ شد / هدفگذاري افزايش شاخص رويت پذيري شركت‌هاي توزيع به 75 درصد تا تابستان 1401

سرفصل برنامه‌هاي كلان مديريت بار با استفاده از كنتورهاي هوشمند ابلاغ شد / هدفگذاري افزايش شاخص رويت پذيري شركت‌هاي توزيع به 75 درصد تا تابستان 1401

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بند نخست مصوبه هيات مديره توانير كه در 5 بند تنظيم شده، بخش توزيع توانير را مكلف مي‌سازد شاخص‌هاي رويت پذيري و كنترل پذيري بار و برنامه كلان صنعت برق در اين ارتباط را نهايي و ابلاغ كند و شركت‌هاي توزيع نيز بايد برنامه اجرايي رويت پذيري و كنترل پذيري بار خود را با توجه به شرايط منطقه، نوع تعرفه و ميزان بار قابل پايش، تنظيم و معاونت هماهنگي توزيع پس از بررسي و تاييد برنامه‌ها، گزارش عملكرد ماهانه را برپايه نظارت مستمر، به هيات مديره توانير ارائه كند.
در بند سوم اين مصوبه آمده: به منظور استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي تحقق فعاليت‌هاي فوق، ازجمله در قالب قراردادهاي PF (خريد، تجهيز و تامين مالي به وسيله سرمايه‌گذار)، دفتر تامين منابع مالي با هدايت معاونت مالي، پشتيباني و امورمجامع توانير، تضامين مورد نياز سرمايه گذاران را پيش بيني و فرمت قراردادهاي مرتبط را به شركت‌هاي توزيع ابلاغ كند.
براساس بند چهارم، رويت پذيري و كنترل پذيري پست‌هاي توزيع به‌منظور دستيابي به هدف توسعه مديريت از سطح فيدرهاي فشار متوسط به سطح پست‌هاي توزيع، جهت مديريت موثر بار به ويژه در شرايط كمبود توليد، مورد تاكيد قرار گرفت همچنين تشخيص نصب كنتور فهام يا تجهيز هوشمند رويت پذيري و اولويت بندي پست‌ها برعهده معاونت هماهنگي توزيع توانير است و خريد تجهيزات مورد نياز به شركت‌هاي معين خدمات مشركان ابلاغ و منابع مالي لازم در قالب حواله ارزي يا ديگر روش‌هاي مطمئن تامين مالي به وسيله معاونت هماهنگي مالي و پشتيباني و امورمجامع توانير پيش بيني و به شركت‌هاي معين ابلاغ مي‌شود.
در بند پنجم اين مصوبه مقرر شد: به‌منظور دستيابي به هدف پايش و مديريت مشتركان آمپري، معاونت هماهنگي توزيع نيازهاي كسب و كاري و مشخصات فني لوازم اندازه گيري هوشمند را تهيه و معاونت مالي و پشتيباني و امور مجامع نحوه تامين سريع اين تجهيزات از تامين كنندگان و توليد كنندگان و سامانه‌هاي مورد نياز براي پايش مصرف را با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني و مقررات جاري تعيين و ابلاغ می‌كند.
"هادی مدقق"، مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوري‌هاي نوين توانير در خصوص پيشرفت محورهاي اين مصوبه گفت: كار برنامه‌ريزي درخصوص بند يك تقريبا انجام شده و سهميه شركت‌ها را به لحاظ تعداد كنتورهاي هوشمند براي نصب در بخش‌هاي مختلف كشاورزي، تجاري، صنعتي، خانگي و اداري مشخص كرديم. همچنين خريد منطقه‌اي تجهيزات به شركت‌هاي معين ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تعريف دو شاخص رويت پذيري و كنترل پذيري بار، از رصد هدف‌گذاري تعيين شده براي هر يك شركت‌هاي توزيع در اين خصوص خبر داد و افزود: مطابق هدف‌گذاري انجام شده، متوسط رويت پذيري شركت‌هاي توزيع بايد تا تابستان 1401 با نصب كنتورهاي هوشمند از 42 درصد فعلي به 75 درصد افزايش يابد.
وي با اشاره به تعيين معاونت هماهنگي توزيع توانير به عنوان مجري طرح، از پيشبرد فعاليت‌ها در شركت‌هاي توزيع نيرو طبق برنامه ابلاغي و ساختار اجرايي مشخص شده خبر داد.
مدقق در خصوص بند سوم مصوبه پيرامون نحوه تامين مالي قراردادهاي خريد كنتورهاي هوشمند يادآور شد: در اين ارتباط روش گشايش اسناد ريالي (LC ريالي) از سوي معاونت مالي پشتيباني توانير با بانك عامل هماهنگ شده و مناقصات آن نيز بر همين اساس در بورس كالا برگزار مي‌شود.
وي همچنين از تعيين مجري براي بحث رويت پذيري پستهاي توزيع خبر داد كه طي برنامه 2 ساله به اتمام مي‌رسد و تاكنون نيز يكي از شركت‌هاي پيشرو (توزيع برق شهرستان مشهد) رويت پذيري پستهاي توزيع حيطه عملكرد خود را تكميل كرده است.
مدقق موضوع بند پنجم را توسعه رويت پذيري به تمامي مشتركان از طريق كنتورهاي ارزان قيمت (كنتورهاي هوشمند ريلي) عنوان كرد كه مشخصات فني آن تهيه و ابلاغ شده و 4 شركت توزيع به عنوان پايلوت انتخاب شدند.
وي نصب 250 هزار كنتور جديد هوشمند را در برنامه امسال صنعت برق عنوان كرد كه پس از تعيين مشخصات فني از طريق اجراي پروژه‌هاي پايلوت، تا پايان 1400 نصب مي‌شود.
وي ادامه داد: تاكنون بيش از 550 هزار كنتور هوشمند در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي، عمومي و اداري نصب شده و در مرحله بعد كل پروژه نصب كنتورهاي هوشمند به تعداد 30 ميليون دستگاه با سرعت بالا در كشور آغاز خواهد شد.
مدقق پيشرفت پروژه نصب كنتورهاي هوشمند را تاكنون در بخش مشتركان ديماندي 92 درصد، عمومي و اداري 36 درصد، بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي به همراه نصب تابلوهاي مكمل 51 درصد و در بخش خانگي و تجاري 5 درصد عنوان كرد.

لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات