با اجرای بند الف تبصره۱۸قانون بودجه اشتغالزایی توسعه می‌یابد/طرح‌های فناورانه استانی بررسی شوند

با اجرای بند الف تبصره۱۸قانون بودجه اشتغالزایی توسعه می‌یابد/طرح‌های فناورانه استانی بررسی شوند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اولین نهادی است که برای اجرایی کردن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش قدم شده است، گفت: این قانون به دنبال توسعه اشتغال در کشور است. این تبصره فرصت خوبی برای شرکت ها است تا بتوانند طرح ها و پروژه های خود را با تسهیلات خوب و قابل قبول اجرایی کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات