معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده

معافیت حمل و نقل کالا از شمول مالیات بر ارزش افزوده

وی درخصوص ناوگان خودمالکی نیز اظهار داشت: از مجموع ۵۰۰ میلیون تن کالای جابجا شده در طی سال، حدود سه درصد توسط ناوگان مربوط به شرکت‌های حمل و نقل جابجا می‌شود که پیش از این با احتساب ۴ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۱۳ درصد پرداخت می‌شد و با تصویب قانون جدید و حذف مبلغ ارزش افزوده، این رقم به ۹ درصد کاهش می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات