مجوز پروازهای ۷ شرکت هواپیمایی لغو شد

مجوز پروازهای ۷ شرکت هواپیمایی لغو شد

سازمان هواپیمایی کشوری مجوز تعدادی از مسیرهای پروازی ۷ شرکت هواپیمایی داخلی را تعلیق کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات