توافق با ترکمنستان برای اجرای سوآپ گازی از مسیر ایران

توافق با ترکمنستان برای اجرای سوآپ گازی از مسیر ایران

وی در مورد توافقات انجام شده گفت: در جلسات دو جانبه گذشته با هیات‌های ترکمن توافقات در زمینه انرژی انجام شد که مهمترین آن اجرای سوآپ گازی طبیعی ترکمنستان از مسیر ایران است و همچنین درباره اکتشاف منابع هیدروکربنی در دریای به صورت مشترک و سرمایه گذاری در بخش نفتی توافقاتی انجام شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات