توافق با ایران برای اختصاص منطقه‌ای به ترکمنستان در بندر شهید رجایی

توافق با ایران برای اختصاص منطقه‌ای به ترکمنستان در بندر شهید رجایی

وزیر امور خارجه ترکمنستان اظهار داشت: در بخش حمل و نقل ریلی هم به توافقاتی رسیدیم همچنین با هدف توسعه همکاری بین دو کشور و تقویت ترانزیت قرار بر این شد منطقه‌ای را در بندر شهید رجایی به ترکمنستان اختصاص دهند تا از این طریق ترانزیت بین دو کشور افزایش یابد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات