سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

در متن حکم آمده است: با توجه به تعهد، تخصص، تجربه و سوابق ارزنده مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شوید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات