سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد وزیر راه و شهرسازی طی حکمی حمیدرضا سلیمانیان را به سمت سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارتخانه منصوب کرد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی حمیدرضا سلیمانیان را به سمت سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارتخانه راه و شهرسازی منصوب کرد. در متن حکم آمده است: «با توجه به تعهد، تخصص، تجربه و سوابق ارزنده مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شوید.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات