تحقق شهرداری هوشمند در گرو توسعه زیر ساخت ها/ خدمات الکترونیک در بستری آسان به شهروندان ارایه شود

شهردار ارومیه گفت:  تحقق شهرداری هوشمند در گرو توسعه زیر ساخت ها است.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ دکتر حسین مهدی زاده در نشست شورای معاونین با اشاره به شهر هوشمند بیان کرد:  تحقق شهرداری هوشمند در گرو توسعه زیر ساخت ها است.
وی ادامه داد:  در تحقق شهر هوشمند باید به مقوله شهرگرایی و این مهم که شهروندان چقدر با حوزه  فن آوری اطلاعات  آشنا هستند توجه ویژه شود.
شهردار ارومیه از مدیران مدیریت شهری درخواست کرد که با توجه به امکانات حال حاضر در حوزه فن آوری اطلاعات در بدنه شهرداری، خدمات الکترونیک را در بستری آسان برای شهروندان ارایه دهید.
وی خاطر نشان کرد:  حرکت به سمت شهر هوشمند و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک شهرداری، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی، کاهش هزینه های زندگی را رقم می زند .

به گفته شهردار ارومیه زیر ساخت لازم جهت تحقق شهر هوشمند توسط شهرداری ارومیه انجام شده و با این مهم می توان  بهتر جهت رسیدن به شهر هوشمند گام برداشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات