پیشنهاد عضویت ایران و رومانی در کریدورهای ابتکاری دو کشور

پیشنهاد عضویت ایران و رومانی در کریدورهای ابتکاری دو کشور

در جریان یکی از این نشست‌ها، میرلا کارمن کرگو، سفیر جمهوری رومانی در ایران با وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت‌وگو کرد. قاسمی در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری ۱۲۰ ساله بین دو کشور به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم و تقویت روابط آینده، بر اصول سیاست خارجی دولت ایران مبنی بر احترام متقابل و صلح و دوستی میان ملت‌ها و تعامل سازنده و موثر با کشورهای جهان به ویژه با کشور دوست، رومانی در منطقه مهم بالکان و حوزه دریای سیاه تاکید کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات