نخستین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم به ریاست رئیسی برگزارشد

نخستین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم به ریاست رئیسی برگزارشد

نخستین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم به ریاست رئیس جمهور با ۲۰ مصوبه از جمله هدایت تسهیلات و نقدینگی به اشتغال برگزار شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات