اطلاعیه معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه در خصوص همسان سازی حقوق

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه در خصوص همسان سازی حقوق پرسنل شهرداری ارومیه اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه ، صادق حسین دوستی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه در خصوص همسان سازی حقوق پرسنل شهرداری اطلاعیه صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است:

بسمه تعالی

حسب الامر شهردار محترم ارومیه موارد ذیل در خصوص موضوع همسان سازی حقوق پرسنل به اطلاع همکاران محترم می رسد:

۱- قانون همسان سازی مشمول قراردادهای کار معین(کارمندی) می شود.

۲-در همسان سازی میزان حقوق کارکنان قراردادی کار معین با نیروهای پیمانی همتراز یکسان سازی می شود.

۳-در همسان سازی مشمولیت قانون کار به قانون خدمات کشوری تغییر می کند.

۴-در فرایند همسان سازی سقف مبلغ قرارداد کارکنان کار معین با نیروهای پیمانی برابر گردیده است وکاهشی در قرارداد نیست این کار با پرداخت ردیف تفاوت تطبیق صورت می گیرد لاکن در خصوص مشمولیت آیتم های اضافه کاردر قانون کار وقانون خدمات کشوری قدری متفاوت است  که این مربوط به تفاوت بخش کارمندی وکارگری است مبلغ یک ساعت اضافه کاری کارگران بیشتر است.

۴-برابر قانون هریک از کارمندان مبلغ حدود یکصد هزار تومان از حقوقشان جهت پس انداز ماده ۷۶ کارمندان کسر شده که معادل همین مبلغ هم شهرداری برای واریزی به صندوق پس انداز ماده ۷۶ اضافه وبه صندوق پرداخت نموده است.این فرایند همه ماهه تکرار وبه پس انداز کارمندان اضافه میشود.
۶-حدود ۷۰۰ نفر مشمول همسان سازی شده اند.  تفاوت دریافتی فعلی با قبلی حداکثر ۳۰۰ هزار تومان است، که یکصد هزار تومان کسر ازبابت پس انداز است.

۷-سایر قراردادها ماهیت کارگری داشته ودر محیط غیر ستادی واجرایی کار خواهند نمود.

۹-هر یک از همکاران که تمایلی برای همسان سازی ندارند وعلاقه به کار غیر ستادی دارند میتوانند انصراف خود را کتبا اعلام وبه وضعیت قبلی برگردند .بدهی است مشمول قوانین کارگری تامین اجتماعی خواهند شد.

در صورت هرگونه ابهام ویا سوال به اداره منابع انسانی محل خدمت خود مراجعه فرمایید.

صادق حسین دوستی
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار ارومیه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات