سالانه حدود ۱۳ هزار حوادث ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد

سالانه حدود ۱۳ هزار حوادث ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار حوادث ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات