طرحی برای درآمدزایی خانوارهای روستایی

طرحی برای درآمدزایی خانوارهای روستایی

اجرای طرح هر روستا یک محصول، ضمن غلبه بر بیکاری و درآمدزایی برای روستاییان، موجب رونق کسب و کارهای محلی و روستایی و جلوگیری از رشد مهاجرت به شهرها شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات