اصلاح قانون کار به ضرر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است

اصلاح قانون کار به ضرر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی است

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: اصلاح قانون کار برای کشور تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت، بنابراین در سراسر کشور نمایندگان امضاکنندگان این قانون در مجلس باید امضا خود را پس بگیرند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات