۳۶ درصد از مسکن مهر در مراحل پایانی قرار دارد

۳۶ درصد از مسکن مهر در مراحل پایانی قرار دارد

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از ۳۶ درصد از واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر به مرحله نازک کاری رسیده اند، گفت: طرح مسکن مهر توانست تقریبا کلیه هزینه های ساخت مسکن را به صورت رایگان و وام بانکی برای اقشار کم درآمد تامین کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت ساخت و ساز در کشور اظهار داشت: براساس بررسی های به عمل آمده، در سالهای بعد از انقلاب وضعیت ساخت و ساز مسکن از نظر کمی و کیفی در سطح ملی بهبود زیادی داشته است.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد بهبود وضعیت مسکن در این مدت مربوط به اقشار متوسط و متوسط رو به بالا بوده و اغلب اقشار کم درآمد به دلیل بالاتر بودن متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با درآمد آنها نتوانسته اند مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بررسی عملکرد طرح مسکن مهر تا پایان دی ماه سال جاری حاکی از آن است که عملیات پی سازی کلیه این واحدها به اتمام رسیده و پیشرفت فیزیکی واحدها در مقایسه با برنامه به گونه ای است که ۸۶ درصد در مرحله اتمام اسکلت، ۸۱ درصد در مرحله اتمام سقف، ۶۵ درصد در مرحله اتمام سفت کاری هستند، همچنین عملیات نازک کاری ۳۶ درصد واحدها نیز به اتمام رسیده است.

مهرآبادی افزود: به این ترتیب با حمایتهای دولت و سیستم بانکی، طرح مسکن مهر توانست تقریبا کلیه هزینه های لازم برای ساخت مسکن را به صورت زمین رایگان و وام بانکی برای اقشار کم درآمد واجد شرایط تامین کند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به معافیتهای مالیاتی درطرح مسکن مهر، بیان کرد: به منظور سرعت بخشیدن و تسهیل در اجرای طرح مسکن مهر و افزایش توان متقاضیان به غیر از اختصاص زمین رایگان و اعطای وامهای بانکی کم بهره، معافیتها و تخفیفهای زیادی در عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و مالیاتهای مربوطه در نظرگرفته شده است که تاثیر به سزایی در هزینه تمام شده واحدهای مسکونی مهر دارد.

 

    نظرات