هفت سال با شهید سلیمانی در محور مقاومت همراه بودم / طرح جامع حمل و نقل به زودی به دولت ارائه می‌شود

هفت سال با شهید سلیمانی در محور مقاومت همراه بودم / طرح جامع حمل و نقل به زودی به دولت ارائه می‌شود

وزیر را و شرسازی اظهار داشت: ساخت چهار میلیونی واحد مسکونی در چهار سال برای محرومان را کسی قبول ندارد و امروز شاهد آن هستیم که ساخت مسکن مهر پس از ۱۴ سال هنوز ادامه دارد و ۲۴۰ هزار واحد مسکونی همچنان باقی مانده است اما ما در سال اول، دو میلیون واحد مسکونی را آغاز می‌کنیم و همچنین پس از یک و نیم سال ساخت دو میلیون دیگر شروع خواهد شد. وی ادامه داد: ساخت چهار میلیونی واحد مسکونی در چهار سال برای محرومان را کسی قبول ندارد و امروز شاهد آن هستیم که ساخت مسکن مهر پس از ۱۴ سال هنوز ادامه دارد و ۲۴۰ هزار واحد مسکونی همچنان باقی مانده است اما ما در سال اول، دو میلیون واحد مسکونی را آغاز می‌کنیم و همچنین پس از یک و نیم سال ساخت دو میلیون دیگر شروع خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات