مذاکره با آذربایجان برای تاسیس کریدور خلیج-فارس دریای سیاه/ تامین تجهیزات مورد نیاز روسازی راه‌آهن با استفاده از تولید داخل/ انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی و ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن

مذاکره با آذربایجان برای تاسیس کریدور خلیج-فارس دریای سیاه/ تامین تجهیزات مورد نیاز روسازی راه‌آهن با استفاده از تولید داخل/ انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی و ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روابط ایران و آذربایجان همواره برادرانه بوده و خواهد بود از مذاکره با این کشور برای تاسیس کریدور خلیج-فارس دریای سیاه خبر داد. انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی، ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن و احداث ۴۵۴۵ مترمربع ایستگاه از جمله اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه نخست فعالیت در حوزه توسعه خط آهن در کشور بوده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات