طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت ابلاغ شد

طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت ابلاغ شد

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ پیرو بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ خود پیرامون ساخت‌وسازها در محور زیارت «طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت» مصوب مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان را در چهارچوب تعیین شده در مصوبه مذکور و با امعان نظر به صورتجلسه مورخ ۴ مهر ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و طرح مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان را با اعمال اصلاحات زیر مورد تصویب قرار داد: در پایان این مصوبه تاکید شده است: یادآور می‌شود که بر اساس بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با عنایت به وقوع کل اراضی پیرامون روستا در منطقه حفاظت شده، لازم است مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست در خصوص اراضی الحاق شده به روستا اخذ شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات