علت افزایش قیمت مسکن مهر چیست؟

این مقام مسوول در خصوص پرداخت اضافه بها برای نصب انشعابات و تاسیسات توسط متقاضیان مسکن مهر، گفت: برخی دستگاه‌های خدمات رسان درخواست دریافت اضافه بها دارند، اما چون مبالغ مربوط به انشعابات در گذشته به صورت یکجا به این دستگاه‌ها پرداخت شده، مسکن و شهرسازی با افزایش قیمت انشعابات مخالف است. وی در خصوص زمان نصب انشعابات مسکن مهر استان، اظهار کرد: مشکلات دستگاه‌های خدمات رسان در تامین کنتورهاست و طبیعتا یکجا انجام نخواهد شد و مرحله به مرحله انجام می‌شود؛ اما تعدادی از پروژه‌ها از جمله برق و گاز درگیر این مشکل هستند که در شورای مسکن استان مصوب شد که در اسرع وقت نسبت به نصب انشعابات پروژه‌های تکمیل شده اقدام شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات