مسکن باید از شکل سرمایه داری خارج و به کالای مصرفی تغییر یابد

مسکن باید از شکل سرمایه داری خارج و به کالای مصرفی تغییر یابد

عضوکمیسیون عمران مجلس گفت:برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه داری خارج و به یک کالای مصرفی تغییر داد.در این راستا باید خانه های خالی تحت یک قانون قرار بگیرد و رها نشود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات